មីប្រហិតយក្ស NAGA

280 Views

Rate

(12 Review), asian, chinese, khmer

Recommended Menu

មីប្រហិតយក្ស​ សាច់គោ

មីប្រហិតយក្ស​ផាក់ឡូវ

មីប្រហិតយក្សគាវ

ទឺកអំពៅស្តូបូរី

នំបញ្ចុកតៅហ៊ូស្អុយ

Restaurant Details

 • Type of Foodasian, chinese, khmer
 • Type of Placelarge group, family, romantic
 • AddressNo. 30b Street 113, Boeung Keng Kong II, Chamkamon, Phnom Penh
 • Contact11925555
 • Rating [Service: 4] [Food: 4] [Price: 4]
 • Average prices $10 to $100
 • Facebookមីប្រហិតយក្ស NAGA
 • Open Hours

  Monday-

  Tuesday-

  Wednesday-

  Thursday-

  Friday-

  Saturday-

  Sunday-

About

មីហឹរ មីហោះ

Reviews from customers

moeun.tk

មីប្រហិតយក្ស​ សាច់គោ ឆ្ងាញ់ៗ

moeun.djtv

Good i like this food

Piseth AG

ខ្ញុំចូលចិត្ត មីប្រហិតយក្ស​ផាក់ឡូវ​ ព្រោះវាឆ្ងាញ់ ហើយពេលញុាំទៅមិនឆាប់ត្រលាន់ រស់ជាតិឆ្ងាញ់ជាងមីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានញុាំ លើកក្រោយខ្ញុំនឹងសាករស់ជាតិ​​​​ផ្សេងទៀត

Kosal KR

មីប្រហិតយក្ស​ សាច់គោ នៅទីនេះឆ្ងាញ់ ហើយមានតម្លៃសមរម្យ ញាំុហើយចង់ះញាំុទៀត

hengher.planb

មីប្រហិតយក្ស​ សាច់គោ នៅទីនេះឆ្ងាញ់ មានការរចនានិងសេវាកម្មល្អ បុគ្គលិកមានអនាម័យហើយរួសរាយរាក់ទាក់។

Ah Ya Pich II

មីប្រហិតយក្ស​ផាក់ឡូវ​ឆ្ងាញ់ ខ្ញុំចូលចិត្តរស់ជាតិថ្មីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានញុាំ ញាំុហើយចង់ះញាំុទៀត បុគ្គលិកមានអនាម័យហើយរួសរាយរាក់ទាក់។

Phirun Pupadin

ប្រហិតធំៗត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំចូកចិត្តប្រហិតទៀត ជាពិសេសចូលចិត្តទឹកជ្រលក់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេស​ មីប្រហិតផាកឡូវ នឹកឃើញពេលណាឃ្លានពេលហ្នឹង សេវាកម្មល្អ តម្លៃសមរម្យ បុគ្កលិករួសរាយរាក់ទាក់។

Bongya TK

មីប្រហិតយក្សសាច់គោធ្វើបានល្អមានរសជាតិឆ្ងាញ់ មានអនាម័យសេវាកម្មរល្អ ហើយបុគ្គលិករសរាយរាក់ទាក់មានស្នាមញញឹម

Piseth Pech

មីប្រហិតយក្ស​ សាច់គោ មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់មែនទែន ហើយញុុមតែងតែកាម៉ុង វា ពេលញុមទៅញាំុនៅហាងនឹង បុគ្គលិកតែងតែញញឹមពេលដើរកាត់តុញុម

Sy TechHong

The food are fresh and yummy!! The service are good but there is no parking lot for car.

Kong Vongratanak

If you are hungry and want to find place that is cheap and fill your stomach full then you go to this place because they sell you huge amount of food and cost you about 3$-4$ and what even better the taste is amazing

Kimser San

ជាធម្មតាពេលសម្រាក់ចុងសប្តាហ៏ខ្ញុំតែងនាំប្រន្ធខ្ញុំនឹងប្អួនស្រីទៅញាំអីនៅក្រៅ... ហើយប្អូនស្រីនឹងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ចួលចិត្តទៅញាំមីប្រហិតយក្ស​សាច់គោ នៅទីនេះព្រោះគាត់ឃើញថាសេវាកម្មគេល្អនឹងទូលាយទៀតផង។


 • Your Review


Restaurant Information